Sulama Birliklerine Destek Amaçlı Verilen Teknik Danışmanlık Hizmetleri

Amaç:

NTN olarak, DSİ kökenli uzman kadromuzla, kurumsal çalışma performansının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir ilerleme sağlama konularında destek sağlıyoruz.

Sulama Birliklerinin DSİ standardında etkin ve güncel hizmet yürütmeleri ilkesi ile ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde işletme ve bakım onarım faaliyetlerine destek olmak amaçlı uzman ekibimizle teknik danışmanlık hizmet vermekteyiz.

Verilen Teknik Danışmanlık Hizmetleri:

1. DSİ İşletme ve Bakım Rutin Faaliyetleri Takviminde belirtilen aylık ve yıllık raporların hazırlanması ile ilgili teknik danışmanlık,

·         “Muayene Raporu” hazırlanması, tesislerin teknik incelemesi ve kontrolü,

·         “Kesin Hesap Dosyası” düzenlenmesi ve değerlendirilmesi,

·         “Üretim Sonuçları” hazırlanması ve değerlendirilmesi,

·         “Genel Sulama Planlama Raporu” hazırlanması ve değerlendirilmesi,

·         “Sulanan Alanlar ve Bitki Çeşitleri ile Mükellef Sayıları Raporu” hazırlanması (F 17 00 36),

·         “Sulama Planlaması Uygulama Raporu” hazırlanması ve değerlendirilmesi,

·         “Gelir Gider Bütçesi” hazırlanması ve değerlendirilmesi,

·         “DSİ’ce İşletilen ve Devredilen Sulama Tesisleri Değerlendirme Raporu” hazırlanması ve değerlendirilmesi,

·         “Mahsul Sayım Sonuçları” değerlendirmesi,

·         “Pompa İstasyonları Enerji Tüketim ve Ödenme Raporu” hazırlanması ve değerlendirilmesi,

·         “Pompa İstasyonu Aylık Çalışma Raporu” hazırlanması ve değerlendirilmesi,

·         “Pompa İstasyonu Yıllık Çalışma Raporu” hazırlanması ve değerlendirilmesi,

·         “Devredilen Sulama Tesisleri İzleme ve Değerlendirme Raporu” hazırlanması ve değerlendirilmesi,

·         “Ölçü Tesisleri Aylık Rasat Formu” hazırlanması.

2. Eğitim ve yönlendirme çalışmaları ile ilgili teknik danışmanlık,

·         Birlik üyeliği hakkında yapılacak çalışmalar,

·         Personel eğitimi ile ilgili çalışmalar,

·         Sulama Birliği Kanunu ve Çerçeve Ana Statü ile ilgili çalışmalar,

·         Tahakkuk tahsilat oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalar,

·         Çalışma alanının genişletilmesi hakkında yapılacak çalışmalar,

·         Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Meclis çalışmalarının yasal mevzuata uygun yürütülmesi ile ilgili çalışmalar,

·         Sulama oranının artırılması hakkında yapılacak çalışmalar,

·         Sulama randımanının artırılması hakkında yapılacak çalışmalar,

·         Planlı su dağıtım çalışmaları ile ilgili çalışmalar,

·         Sulama tesisleri tabansuyu izleme çalışmaları

·         Tesislere yapılan müdahale ve kirlenmelerde yapılacak çalışmalar,

·         Yabancı ot savaşımı ve bitkisel kaplama ile ilgili çalışmalar,

·         İşletme haritası hazırlanması ile ilgili yapılacak çalışmalar.

·         Ücret tarifelerinin düzenlenmesi ile ilgili yapılacak çalışmalar,

·         Birlik meclisi üye sayısı ve yerleşim yerlerine göre dağılımının düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar,

·         Denetim çalışmalarına esas birlik çalışmalarının ön denetlemesinin yapılması,

3. Arazi etütleri yapılması ile ilgili teknik danışmanlık

4. DSİ ve diğer kurum yazıları ile vatandaş başvurularına yanıt yazısı oluşturacak yazıların hazırlanması ile ilgili teknik danışmanlık

5. Sulama Birlikleri tarafından talep edilebilecek işletme ve bakım faaliyetleri ile ilgili diğer işler ile ilgili teknik danışmanlık

 @2013 NTN BİLGİ İŞLEM